br│ström

Om oss

Vi på Br Ström står för engagemang, kunskap, erfarenhet och specialistkompetens, vi vill skapa ett mervärde för våra kunder. Det viktigaste för oss är att förstå vad du som kund behöver och med våra tjänster och produkter når du dina verksamhetsmål.

Vi installerar, servar, rekonditionerar och reparerar medicintekniska produkter inom området hörsel, syn och kognition. Vi arbetar med de flesta på marknaden förekommande produkter inom området och har även egen försäljning av produkter.

Vår långa erfarenhet och vår breda kompetens inom området medicintekniska produkter gör att vi tillsammans med våra kunder hittar rätt lösning varje gång. Många av våra beställare är vårdhuvudmän och vi är därför väl insatta i förskrivningsprocessen och de bestämmelser om har med patienthantering att göra. Vi vet att ett respektfullt och inkännande bemötande vinner alla på.

Vi är b.la ansluta till Förpacknings och tidningsinsamlingen, Naturvårdsverket, El-Kretsen, Läkemedelsverket