Ring oss!
020-103370

Våra tjänster!

Vi arbetar med flertalet olika tjänster som alla på något sätt har med vardagen att göra. Vardagen för många människor i vårt samhälle innebär interaktion med någon form av hjälpmedel. Det kan vara en produkt eller en tjänst som används för att ringa ett samtal, öppna dörren eller för att få struktur under dagen. Genom livets gång kan det handla om något i skolan, i arbetslivet eller något som man använder på ålderns höst. Vi ser det som ett hedersuppdrag att få vara den som bistår med att installera, reparera och serva det som får din vardag att snurra. Varje år kommer vi i kontakt med flera hundra användare och deras anhöriga och vi vet att ett respektfullt, empatiskt och inkännande bemötande vinner alla på. Nedan beskriver vi några av de tjänster vi utför.

Arbetsplatsanpassningar

Vi har vi en stor samlad kompetens kring hjälpmedel för arbetssituationer. Vi erbjuder alltifrån punktinsatser till helhetslösningar där vi hjälper till med allt från start till mål. Ofta börjar processen med ett expertutlåtande som bygger på en analys av arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och förutsättningarna. Detta utlåtande ligger till grund för de hjälpmedel du kan erhålla från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Det är dessa myndigheter som handlägger din ansökan om arbetshjälpmedel. En korrekt utförd ansökan bidrar mycket till en snabb och korrekt handläggning av ditt ärende. Vi har gjort arbetsplatsanpassningar åt en mängd människor och förstår hur viktigt det är att allt funkar friktionsfritt när man är på en ny eller gammal arbetsplats. Vi är smidiga och effektiva och kan hitta den bästa lösningen för just din arbetsplats. Skicka ett mail eller ring oss så hjälper vi till med ditt arbetshjälpmedel.

Bostadsanpassningar

Vad är en bostadsanpassning?
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Det betyder att du själv inte betalar för bostadsanpassningen. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan du i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Hur ansöker man om bidrag till bostadsanpassning?
Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din kommun. Av kommunen kan du få information om bidraget, vilka villkor som gäller för bidraget och ansökningshandlingar. Boverket har en bra vägledning på sin hemsida om hur man ansöker. Vi hjälper gärna dig med din ansökan. Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du uttryckt dig på ett sätt så att handläggaren klart och tydligt förstår dina behov och vad ansökan avser. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar.

Vilka typer av anpassningar gör br ström?
Vi gör alla typer av anpassningar. Från enkla anpassningar som stödhandtag, spisvakter och tröskelsänkningar till mer avancerade anpassningar som automatiska lås/dörröppnare och omgivningskontroll. Vi har erfarenhet av de vanligaste produkterna på marknaden.
Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan och genomförande av din bostadsanpassning!

Reparation & Rekonditionering

För våra professionella beställare utför vi avtalade tjänster. Våra kunder är Myndigheter, Regioner, Kommuner och publika bolag. För vårdhuvudmannen innebär ett hjälpmedel en ansenlig investering. Livslängden på ett hjälpmedel maximeras med en väl genomtänkt rekonditioneringsplan där varje produktindivids åtgärder och service är genomtänkta och planerade i samråd med tillverkaren. Att "skrota ut" hjälpmedel är kostsamt och att reparera eller rekonditionera ett hjälpmedel kan förlänga dess livstid med flera år. En vinst för vårdhuvudmannen och för miljön! 

Installation & Avhjälpande underhåll

Vi installerar, demonterar och reparerar hjälpmedel hemma hos flera hundra användare varje år. Ofta är det på uppdrag av någon förskrivare från Region eller Kommun. Att besöka någon i sitt eget hem kräver en respekt och förståelse av oss som utför åtgärden. Vi tar alltid kontakt i god tid med användare eller anhörig för att hitta den tid som passar bäst. Vi tycker det är viktigt att vara punktliga och dyka upp på avtalad tid och att göra en bra arbete och att om så är förskrivet i lugn och ro tillsammans med användaren gå igenom det som har installerats. Om du företräder en professionell beställare och vill veta mer om vad vi gör och hur vi gör det så kan du få får tjänstepresentation för professionella beställare. Kontakta oss så skickar vi den till dig!