br│ström

Arbetssätt

Behovssanalys – Basen för vårt arbete är en behovsanalys. Vad, när och hur många är naturliga frågor. Vid första kundmötet genomför vi denna noggranna analys av ert behov.

 

Planering– Utifrån de mål och behov som fastlagts i tidigare fas arbetar vi fram passande lösningar av tjänster och produkter. I denna fas kopplas våra kvalitetssäkrade tillverkare in för att uppnå bästa kvalitet i alla delar.

 

Genomförande – Vi ser till att ni får en högkvalitativ leverans med bästa resultat i fokus. Effektivt och professionellt bemötande är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett framgångsrikt samarbete.

 

Uppföljning – Efter genomförd och i förekommande fall under pågående leverans stämmer vår kundansvarige av med dig som beställare och en utvärdering av samarbetet genomförs. Denna fas ser vi på Br Ström som den viktigaste fasen så att vår leverens alltid förbättras. Vi ser även denna uppföljning som en naturlig plattform inför nästa gemensamma projekt.