br│ström

Framgångsfaktorer

Det som utmärker Br, Ström och gör oss framgångsrika är flera faktorer som kommer våra kunder till godo:
– Vi kan erbjuda ny kunskap och ny teknologi
– Vi har väl inarbetade producentnätverk i både Europa och Asien
– Vi har en god förståelse för olika affärskulturer
– Vi är väl insatta i det Svenska regelverket kring upphandlingar, förskrivningar och inköp av hjälpmedel

Genom vårt producentnätverk i Europa kan vi ta fram mindre volymer när produktionen måste vara högkvalitativ och specialiserad. Genom vårt nätverk i Asien kan vi ta fram större volymer när produktionen medför en stor andel manuellt arbete.

Idag samarbetar vi med tillverkare över hela världen. Kontinuerliga besök hos de tillverkande företagen har gett oss värdefull kunskap om och förståelse för affärskulturer i olika länder.