br│ström

Vad vi gör

För att lyckas och nå framgång på den svenska marknaden krävs rätt typ av marknadsinformation och noggranna förberedelser.

Marknaden är rättsligt segmenterad , delar av marknaden är reglerad med olika bestämmelser som styr hur en lyckad etablering av produkter och varumärken uppnås.

Tillsammans tar vi fram de rätta tjänsterna för just ditt företag och genomför dem. Våra erfarna medarbetare är experter på den svenska marknaden för medicintekniska produkter.

Vi hittar rätt kanal, kund och förutsättning för er produkt.